Start et nytt emne

Endre prosjektstatus "kansellert", og ønske om brevmal til tilbakekallingsvedtak

Endre prosjektstatus "Kansellert"

Når forvalter tilbakekaller en tildeling brukes per i dag prosjektstatus "Kansellert". Hadde det vært mulig å endre dette begrepet til noe annet, f.eks "tilbakekalt/tilbakekallingsvedtak"?


Ny brevmal for tilbakekallingsvedtak 

Det hadde vært nyttig med en brevmal som sikret jussen på slike saker. Antar f.eks at det er klagerett på et tilbakekallingsvedtak. I systemet i dag finnes det kun avslagsbrevmal.