Start et nytt emne

Automatisk overføring av søknad/utbetalingsanmodning til arkiv

Forslag fra Rogaland fylkeskommune:

Forvalter ønsker utvidet funksjonalitet ift automatisk overføring av søknad og utbetalingsanmodning til arkiv. Per i dag blir både søknad og anmodning om utbetaling sendt til arkiv/dokumentsenter for registrering. Fylkeskommunen ønsker at kun søknad skal sendes til dokumentsenter for registrering – altså ikke anmodning om utbetaling.

Ønsker funksjonalitet under "Innstillinger forvalter" som gjør det mulig å skille mellom disse, slik at forvalter selv kan besetmme om søknad og/eller utbetalingsanmodning sendes til arkiv/postmottak.