Start et nytt emne

Låse økonomiske planer til ett år (Redigerbart skjema)

Når vi får inn søknader kan søker selv velge om han/hun skal søke om støtte over flere år. De kan altså velge gjeldende år i tillegg til forekommende år, da tidsperioden på prosjektene ofte er lenger enn et år. De offentlige tilskuddene vi får fra regjeringen blir for øvrig utlyst kun et år om gangen, så vi kan aldri garantere søker om å få tildelt støtte mer enn et år om gangen.

 

Har dere mulighet til implementere en funksjon som kun gjør det mulig for søker å søke om tilskudd kun for gjeldende år, f.eks kun år 2021?