Start et nytt emne

Nedlastbare dokumenter/skjema i søknadsskjema

Ønske fra kommune:


Som forvalter ønsker vi muligheten til å legge ved nedlastbare skjema/dokumenter i et søknadsskjema. Kommuner kan ha lokale forhold gjør det nødvendig å etterspørre diverse informasjon som ikke er tilgjengelig i et standard søknadsskjema i systemet (som f.eks "kommunal kompensasjonsordning"-skjema). Det er tungvindt og lite brukervennlig for oss å henvise søkere til våre nettsiden for å laste ned aktuelle dokumenter. Derfor ønsker vi at det skal være mulig for oss å laste opp aktuelle dokumentene direkte i et søknadsskjema slik at søkere kan laste disse ned direkte fra Regionalforvaltning.