Start et nytt emne

Nedlastbare dokumenter/skjema i søknadsskjema

Ønske fra kommune:


Som forvalter ønsker vi muligheten til å laste opp nedlastbare skjema/dokumenter i et søknadsskjema. 


Kommuner kan ha lokale forhold gjør det nødvendig å etterspørre diverse informasjon som ikke er tilgjengelig i et standard søknadsskjema i systemet. Det er tungvindt for oss og søkere å henvise til våre nettsiden for å laste ned aktuelle dokumenter. Derfor ønsker vi at det skal være mulig for oss å laste opp aktuelle dokumentene direkte i et søknadsskjema slik at søkere kan laste disse ned direkte fra Regionalforvaltning.