Start et nytt emne

Unntatt offentlighet

Pr. i dag er det ingen funksjonalitet i Regionalforvaltning.no som håndterer behov for "unntatt offentlighet".


I mai 2021 ble vi forespurt problemstilling med å muliggjøre begrenset innsyn internt i forvalter-rollen til kun saksbehandler, mao. hindre innsyn på informasjon til andre enn saksbehandler. Vi gjengir forslag fra bruker under:


"Kanskje det kan være mulighet for å ha en skyveknapp i innstillingene for ordningen, som som standard står på «offentlig». Denne kan da skyves til «unntatt offentlighet» og det er da kun saksbehandler som har ordningen samt admin som har tilgang til å se innholdet. For andre saksbehandlere, dersom de velger den ordningen fra nedtrekkslisten, bør enten listen være tom, innholdet sladdet eller at de får beskjed om at «Denne ordningen er unntatt offentlighet. Ta kontakt med saksbehandler eller administrator for mer informasjon».

Hvordan dette blir i Excel o.l. som du nevner vet ikke jeg.

Dette er ikke en funksjon som er avgjørende for oss, men tenker jo at flere kunne hatt nytte av en slik funksjon."

Forvaltere av systemet har over flere år etterlyst funksjonalitet for det, men ingen løsning har blitt implementert. Under er en liste med noen flere forespørsler fra tidligere år:

9 okt. 2014
Problemstilling: Søker sendte en søknad til fylkeskommunen hvor sensitiv informasjon ble liggende åpent for offentligheten. Vi gjengir problemstilling under:
"Søknader som kommer til oss gjennom regionalforvaltning.no blir sendt rett videre til vårt elektroniske saksbehandlingssystem, og deretter innan ca ½ dag til postlistene. For de som sender søknad til fylkeskommunen er dette noe de må regne med, men vi innser her at sensitiv informasjon kan komme i en situasjon som krever ekstra tiltak frå vår side . Når søkeren er en bedrift, bør søkeren be om fortrolig behandling av materialet som er sendt inn. Desverre kan ikke fylkeskommunen kreve dette fra alle."

Foreslått løsning: Det ble foreslått implementering av merknadsfelt eller avkryssing i søknadsskjemaet slik at søker selv kan reservere seg mot offentligheten


23. april 2018
Vi gjengir spørsmål fra fylkeskommune under:
" *** kommune har hatt eit tilfelle der dokument som inneheldt sensitiv informasjon ikkje har vorte gradert slik det skulle. Dokumentet vart lasta opp i Regionalforvaltning og sendt til oss på e-post (postmottak). Spørsmålet mitt her vert då korleis regionalforvaltning handtera sensitiv informasjon. Kan de lastast opp sensitiv informasjon og er systemet sikkert nok? Om det ikkje er sikkert nok, står det i klart tekst at dei som søkjer ikkje skal laste opp sensitiv informasjon til systemet?"

17 des. 2018
Vi gjengir spørsmål fra fylkeskommune under:
"Finnes det noen muligheter å få merke en søknad med "unntatt for offentleghet" i regionalforvaltning? Når systemet sender e-post til arkivet så skulle det ha vært en funksjon som gjør at vi vet at søknaden skal graderes."

25 aug. 2020
Spørsmål fra kommune ang. "unntatt offentlighet" problemstilling med e-poster som går til arkiv:
"Kan kommunen ta imot søknad m/vedlegg på e-post, som kommer via systemet Regionalforvaltning, og inneholder u.off dokument i f.eks vedleggene? Altså, er dette i tråd med lovverk for dette?"