Start et nytt emne

Datofelt for "Tilbakeføring"


Problemstilling innsendt fra fylkeskommune:

"Det er mange hos oss som glemmer å legge inn dato når «Tilbakeføring» registreres. Datofeltet er bare et tomt felt uten hjelpetekst før man klikker i det. Kan dagens dato automatisk legges inn her av systemet, slik man gjør andre steder, under finansiering, etc.? Hvis man glemmer å legge inn dato, blir ikke avskrivingen/tilbakeføringen gjennomført, prosjektet står som uferdig og rammen blir ikke skrevet av."Forslag til forbedring:

  • Dagens dato legges inn automatisk
  • Skriv f.eks "Dato (for tilbakeføring):" foran det aktuelle feltet