Start et nytt emne

Filtreringsfaner i søknad- og tilsagnsregister

Ønske om endringer fra kommune:

Tall på antall søknader
Filtreringsfanene i søknad- og tilsagnsregister viser per i dag kun total antall søknader/tilsagn. Når man filtrerer på en bestemst støtteordning endres ikke dette tallet. Dette tallet burde endres mtp hvilke filtreringer som er gjort:Alle andre faner (f.eks fanen "Avslått") viser ikke antall søknader selv om det ligger saker der. Hadde likt å se antall saker på alle faner.


Endre fanetittel:

Fanen "Alle innsendte søknader" burde hete "ubehandlede søknader".