Start et nytt emne

Bedre funksjonalitet ift. søknadsfrist

Forvalter var ikke kjent med funksjonen som gir søkere mulighet til å sende inn påbegynte søknader etter utgått frist. Dette skapte frustrasjon hos flere søkere og hos kommunen.

Kommunen foreslår følgende forbedringer:

  1. Søker bør kunne se søknadsfrist på støtteordningen helt tydelig i søker-rollen når de har registrert en søknad, f.eks under tittel på støtteordningen
  2. Funksjon for innsendelse av påbegynte saker etter søknadsfrist burde være opplyst bedre om i systemet
  3. Det burde også være en opsjon som kan skrus av og på av forvalter (om søker får lov å sende inn søknad etter utgått frist)