Start et nytt emne

Varsel for søker om aktive støtteordninger

Ønsker mulighet for en søker å sette opp varsel for aktive støtteordninger innen en av de definerte geografiske eller tematiske områdene i Rf. Dvs at en automatisk får opp et varsel om at støtteordningen finnes og kan benyttes når støtteordningen aktiveres.


Dette ville gjort komunikasjonen rundt støtteordningene mye bedre.