Start et nytt emne

Rapport som viser "ikke innsendte" anmodninger

Forslag fra fylkeskommune


Det ønskes mulighet til å kunne se anmodninger opprettet av søkere men som ikke har blitt sendt inn. Dette vil kunne gi mulighet til å fange opp søkere som har glemt å klikke på "send inn" knappen. I dagens løsning har forvalter kun innsyn på anmodninger som er sendt inn, mao. har status "Innsendt" og låst.