Start et nytt emne

Ønske om utvidet varslingsfunksjonalitet

Tilbakemelding fra INTERREG forvalter som ønsker utvidet varslingsfunksjonalitet.


Ønske 1:


En mer avansert varslingsfunksjon alà:


- mulig å definere alternative varslingsrutiner og lagre disse som en "Varslingsprofil" som innehar funksjonalitet for

- - oppsett av egne varslingstekster

- - oppsett av egne varslingstidspunkt

- - oppsett for varslingsfunksjonalitet knyttet til gjentagelse, frekvens, m.m.

- - oppsett av mottaker(e)

- - valg av "Varslingsprofil" på f.eks. støtteordning


- systemet benytter "Varslingsprofil" dersom det er definert på f.eks.

støtteordningØnske 2:

Ønsker mulighet for å inmkludere forvalter/saksbehandler på kopi-listen til utsendte varslinger knyttet til varsel på manglende aksept av vilkår og tilsagn utgår?