Start et nytt emne

Forklaring til dokumenter "alle flettekoder"

Ønske fra kommue:

I dokumentmalarkiv finner man dokumenter som inneholder alle flettekoder. Ofte er det vanskelig å forstå hva alle kodene er til, og det blir dermed mye prøving og feiling. Det burde finnes en liten forklaring til hver flettefelt/feltnavn for å gjøre dette mer forståelig og enklere å bruke.