Start et nytt emne

FN's bærekraftsmål

Ønske fra fylke:


Er det mulig å flytte "knappen" for å svare ut FNs bærekraftmål  oppe i høyre hjørnet på førstesiden i saksbehandlervisningen til et  annet sted på siden? Plasseringen gjør at veldig få får det med seg. Grønn omstilling og FNs bærekraftsmål er blitt såpass sentralt at det kanskje kunne vies egen fane?