Start et nytt emne

Nytt sorteringsfelt for «ramme» i Utbetalingsregister

Ønske fra Møre og Romsdal fylkeskommune:


Under utbetalingsregister kan vi skrive ut excelrapport for utbetalinger.  Jeg vil gjerne ha en sorteringsfelt «ramme» i Utbetalingsregister.  For oss er det større behov for å sortere utbetalinger pr. «ramme» enn pr. «Støtteordning» fordi regnskapskonti er bygget etter ramme, ikke støtteordning. Det vil være enklere å avstemme regnskap/RF med ramme enn støtteordning. I tillegg kan vi avdekke fort når saksbehandler bruke feil balansekonti.