Start et nytt emne

Varsel til søker om innvilget tilsagn

Ønske fra kommune:


Det hadde vært nyttig for oss om automatisk varsel kunne sendes til søker ved endring av prosjektstatus til "Innvilget" tilsagn. Evt. at kunne dette vært en funksjon som man kan skru av/på under "Innstillinger forvalter".