Start et nytt emne

Ny rapport som inneholder sluttrapportering

Ønske fra fylkeskommune:


Vi ønsker oss en rapport som inneholder sluttrapporteringen som støttemottaker har sendt inn ved avslutningen av prosjekt.


Vi får stadig ønsker om evaluering og resultatrapportering. Det hadde det vært arbeidsbesparende med en funksjon som oppsummerte alle resultatene innen en avsluttet utlysning. Vi ønsker oss altså en rapport som inneholder status/sluttrapportering for avsluttede prosjekt, innenfor en støtteordning.