Start et nytt emne

Ønsker automatisk lagring under utfylling av søknad og utbetalingsanmodning

Ønske fra søker:


Jeg har opplevd et par ganger at jeg har fylt ut en søknad eller en utbetalingsanmodning, trykket på "Lagre" -knappen, og plutselig blir jeg dirigert til innloggingssiden igjen. Dette har skjedd når jeg har vært innlogget i systemet veldig lenge, og har glemt å lagre arbeidet mitt hyppig nok. Dessverre blir teksten jeg har skrevet da borte, inkludert flere timers arbeid som må gjøres på nytt.


Jeg mener at det burde finnes en funksjon som automatisk lagrer teksten som er skrevet, siden man ofte må skrive veldig lange svar på spørsmål. Dette gjelder spesielt for utfylling av statusrapport på utbetalingsanmodning hvor en ofte må svare på opp til 10 spørsmål. Dette ville forhindre at arbeidet som er utført går tapt, og vil gjøre prosessen med å fylle ut søknader/anmodninger mer effektiv.