Start et nytt emne

Visning av søknadsfrist

Ønske i søker-rollen:

Når man har registrert en ny søknad finner man ikke søknadsfristen i søknadsskjemaet. Dette hadde vært en nyttig opplysning å se mens man jobber med søknaden. Man kan lese publiseringsteksten på første side i søknadsskjemaet, men ikke alle forvaltere har oppgitt søknadsfrist i denne teksten.

Forslag til endring:

  • Søknadsfrist vises under utfylling av søknadsskjemaet, f.eks under skjemaet.
  • Søknadsfrist vises i søknadsregister, f.eks under tittelen på støtteordningen.