Start et nytt emne

Behandle mange saker samtidig

Ønske fra Akershus fylekskommune:


Vi mottar et betydelig antall søknader, og mange av dem, om ikke de fleste, får avslag. Avslåtte saker får ofte den samme skriftlige vurderingen i saksbehandlingsvinduet, og dette kan gjelde flere titalls saker av gangen. For oss tar det mye tid gå inn på hver enkelt sak og gjøre de samme endringene individuelt. Det ville vært svært nyttig og meget tidsbesparende for oss hvis det var mulig å gjøre de samme endringene på flere utvalgte saker samtidig.