Start et nytt emne

Deaktiere MRS-rapport

Ønske fra Akershus fylkeskommune

Vi mottar med jevne mellomrom MRS-rapport fra søkere istedenfor utbetalingsanmodning. Dette medfører ekstra arbeid både for oss og søkerne, da vi må forklare situasjonen til dem, og søkerne må legge inn en utbetalingsanmodning i tillegg. Er det mulig for oss å deaktivere MRS-rapport for våre støtteordninger, eller globalt i forvalter-rollen for å unngå denne problemstillingen?