Start et nytt emne

Bedre påminnelse om lagring

Problemstilling fra søker:

Når du fyller ut en utbetalingsanmodning (statusrapport) og må gi lange svar i hvert felt, kan det ta flere timer å fullføre, spesielt når det er opptil 10 spørsmål. Dessverre skjedde det at jeg glemte å lagre arbeidet underveis, og ble logget ut av systemet på grunn av inaktivitet. Jeg var ikke klar over at skjemaet ikke ble lagret automatisk, og derfor gikk alt arbeidet tapt.


Forslag til endring:

  • En tydelig/rød advarsel øverst på siden som minner brukeren om å lagre arbeidet jevnlig.
  • En liten "lagre" -knapp under hvert utfyllingsfelt ville vært svært nyttig.