Start et nytt emne

Sortering av støtteordinger

Spørsmål fra søker: 
Finnes de noen form for e-post varsling eller RSS som kan varsle oss når nye utlysninger publiseres/fjernes? Vi må ofte gjennomføre manuelle sjekker for å finne nye og relevante utlysninger fra hele landet.


Forslag til forbedring:
Implementere et sorteringsfilter under "Støtteordninger"-fanen som tillater brukere å sortere hele utvalget basert på kriterier som publiseringsdato, alfabetisk orden, og søknadsfrist. På den måten kan man velge å se alle nylig publiserte ordninger øverst i listen istedenfor å se gjennom alle støtteordninger.