18.01.2017 - Nye rammer for 2017+ opprettet av KMD

Det er automatisk opprettet 5 nye rammer i forvalter-rollene til fylkeskommunene. De fem nye rammene er som vist på bildet under. Rammene er opprettet iht til den nye kapittel/post strukturen.


Som vist på bildet er 2 av rammene satt til aktiv og 3 er satt til inaktiv. Rammene er helt ordinære rammer som administrator i forvalter-rollen kan redigere. For hver av rammene er det opprettet ett budsjettområde i 2017. Mal for tittel og metainformasjon på rammene er hentet fra slik de er opprettet i Nordland fylkeskommune.


Bruk filter "Filter aktiv/inaktiv" for å se Inaktive rammer.


image


Vennligst les tekst og instruksjon innlagt som beskrivelse på rammene (merket med gul farge på bildet under).


image


Omfordeling av midler mellom de nye postene er kun tillatt innenfor samme kapittel. Omfordeling av midler utføres ved å legge inn dobbel kontering på de to aktuelle budsjettområdene.

I tillegg må følgende informasjon ligge på hver postering (se bildet under):
  1. I feltet Posteringstype velg "OMFORDELING"
  2. I feltet Begrunnelse skriv inn tekst som eksakt begrunner omfordeling av midlene
  3. Punktene ovenfor må legges inn på begge posteringer  under budsjettområde til hhv kilde og mål


image1 person liker dette