23.02.2017 - ENDRINGER: Utløste midler fra andre finansieringskilder

Følgende endringer er publisert:

  • Rapportering av utløste midler fra andre finansieringskilder. Vi beskriver endring i mer detalj under.


Den 25.01.2017 publiserte vi ny funksjonalitet ang rapportering av utløste midler fra annen finansieringskilder på bakgrunn av nylig utsendt oppdragsbrev til fylkeskommuner hvor KMD krever rapportering på utløste midler fra andre finansieringskilder med bidrag fra posten.  (Se nyhet fra 25.01.2017)


Endringer utført i dag gir nå mulighet til å skille mellom type utløste midler som enten "Offentlig midler" eller "Private midler". Se bildet under som illustrerer.image