24.03.2017 - ENDRINGER: Ny kolonne i excel rapporter

Mindre endring publisert i dag i forvalter-rollen etter ønske fra en kommune:

  • I excel rapportene vist på bildet under er det lagt til en kolonne med tittel "Saldo(I-T)". Denne viser "Innvilget - Tilbakeført = Saldo(I-T)". Se bilder under.

    image

    image