28.03.2017 - Postnummer liste oppdatert

Benyttet postnummer liste i systemet er oppdatert med endringer pr. 01.01.2017. Utgåtte postnummer ligger fortsatt i listen som illustrert under.


image


Gjeldende postnummer vedlagt under i Excel fil.


xlsx