05.04.2017 - ENDRINGER: Visning av posteringer på budsjettområde

Følgende endringer er publisert i dag:

  • Under "Ramme/regnskap" er det nå lagt inn visning av posteringer registrert på et budsjettområde i oversiktstabellen. Dette er også lagt inn på tabellen under "Egen forvalter".
  • Det er utført forbedringer i backend database struktur.


Bildene under illustrerer endring som beskrevet under første punkt ovenfor.


image


image