03.07.2017 - ENDRINGER: Arkivfunksjonalitet

Følgende endringer publisert:

  • vi har lagt inn mulighet i arkivfunksjonalitet å inkludere saksbehandler på kopilisten på e-poster som går til arkiv, på saker hvor det er tilordnet en saksbehandler vil dermed også saksbehandler motta e-post som går til arkiv

    image