04.08.2017 - ENDRINGER: Forbedringer i utbetalingsregime

Vi beskriver her endringer implementert i utbetalingsregimet og publisert i dag som følger:

  • nytt felt på anmodningsskjema for innlegging av e-post adressen til "Vår referanse"
  • innlagt "enkel kontroll" på ferdig utfylt utbetalingsskjema
  • visuelle forbedringer på diverse tabelloversikter tilknyttet ubetalinger


Detaljert beskrivelse av enkelte av punktene ovenfor.Nytt felt e-post adressen til "Vår referanse"


Forvalter har gitt tilbakemelding på behov på å få vite e-post adresse til hvem hos søker som skal kontaktes hva gjelder innsendt anmodning om utbetaling, dette er nå lagt inn som illustrert under.

image


Forvalter må eksplisitt aktivere visning av disse 2 feltene under konfigurasjon som illustrert under.

image
Ny kontroll av ferdig utfylt anmodningsskjema


image
Visuelle forbedringer i utbetalingsoversikt for både forvalter og søker

image