07.08.2017 - ENDRING: Rangering og omtale av gjennomførte prosjekter

Vi beskriver her endringer relatert til rangering (rating) og omtale av gjennomførte prosjekter som følger:

  • funksjonalitet for innlegging av rangering må aktiveres under konfigurasjon
  • innlegging av rangering under saksbehandling
  • visning og sortering i søkandsregisteret


Punktene ovenfor illustrert under for mer detaljer.


Aktiver under konfigurasjonimage
Legg inn rangering under saksbehandling

imageVisning og sortering i søknadsregisteret

image