08.09.2017 - ENDRING: Ny rapport "Rangering og omtale"

Følgende endringer er publisert:

  • ny Excel rapport i saksbehandler modul for eksport av rangering og omtale

    image  • endret navn på felt under saksbehandling, feltnavn endret fra "Godkjent prosjektmål" til "Godkjent resultatmål", endringer også utført i hjelpetekst og på konfigurasjonssiden

    Se publiseringsnyhet om feltet for mer informasjon