18.09.2017 - ENDRING: Formatering av organisasjonsnummer ved Wordfletting

Følgende endringer publisert:

 • På søknadsskjema blir organisasjonsnummer innlagt av søker på prosjekteier uten  kontroll på innhold og struktur.

  Som eksempel kan et reelt org.nr. bli innlagt tilsvarende som illustrert under:

  - 959762502

  - 959 762 502

  - 959.762.502

  - 959762502MVA

  I forbindelse med dokumentproduksjon av utbetalingsanmodning benytter noen forvaltere OCR (optisk og automatisk lesing) av anmodning. Ved OCR skaper det problemer å gjenkjenne org.nr. når det inneholder tusenskiller og mellomrom.

  For å løse dette problemet vil nå flettefelter for org.nr. kun returnere siffer. Mao. for samtlige eksempel ovenfor blir org.nr. nå flettet inn som: 959762502