21.09.2017 - ENDRING: Dedikerte flettekoder tilpasset OCR lesing

Følgende endringer er publisert:

 • Samtlige flettekoder som representerer tall blir formatert med tusenskiller for bedre visning. For forvaltere som benytter OCR lesing av anvisning/anmodning, er det ikke ideelt med tallvisning som inneholder tusenskiller. Vi har derfor laget spesielle flettekoder som kan benyttes på anmodning som beskrevet under.

 • Følgende OCR flettekoder vil vise tall uten tusenskiller. Som illustrert under er det kun nødvendig å endre dagens flettekode ved å legge til tekst "Ocr":
  AkkumulertOcr
  AkkumulertSumOcr
  BeløpOcr
  DelUtbetalingOcr
  GodkjentOcr
  GodkjentSumOcr
  InnvilgetbeløpOcr
  RestOcr
  RestSumOcr
  RestUtbetalingOcr
  SluttUtbetalingOcr
  StøttegrunnlagBeløpOcr
  SøknadsbeløpOcr
  TidligereOcr
  TotalbudsjettBeløpOcr
  UtbetalingOcr
  UtbetaltOcr
  UtbetaltTidligereOcr

 • På anmodning vil da beløp vises uten tusenskiller som illustrert under:

  image