10.10.2017 - Lagt inn ny KMD kapittel/post kode

Det er lagt inn ny KMD rapporteringskode på ramme  "Nasjonale utviklingsmidler (550.66)" som beskrevet på bildet under.


Merk det er kun KMD som vil benytte denne rapporteringskoden.


image