23.10.2017 - ENDRING: Utbetalingsanmodning ferdig utfylt

 Følgende endringer publisert:

  • saksbehandler kan manuelt sette status "Ferdig utfylt" på anmodning om utbetaling
  • visning av prosentandel utbetalt i forhold til total kostnad


Mer informasjon om endringene.


Saksbehandler kan manuelt sette status "Ferdig utfylt" på anmodning om utbetaling


I august 2017 ble det innført kontroll på om anmodning om utbetaling er fullstendig utfylt eller ikke. Med positiv status om "Ferdig utfylt" vises knapp for innsendelse av anmodning. Med denne endringen var det kun søker selv som kunne trigge status ved å fylle ut anmodning. (For mer info om endring, se nyhet 04.08.2017.)


Etter ønske fra forvalter har vi nå lagt inn mulighet for saksbehandler hos forvalter til å manuelt flagge anmodning som ferdig utfylt slik at anmodning kan sendes inn selv om den f.eks. er opprettet av forvalter.


image
Visning av prosentandel utbetalt i forhold til total kostnad


På ulike skjermbilder hvor utbetalingsstatus vises på et tilsagn, er det nå lagt til ny informasjon som illustrert under.

image