31.10.2017 - ENDRING: Teknisk oppdatering, mindre justeringer

Følgende endringer er publisert:

  • endring utført på skjermbildet "Ramme og innsatsområder" hvor forvalter administrerer innsatsområder pr. ramme, endring illustrert under:

    image  • bibliotek benyttet i dokumentproduksjon av PDF  oppdatert til siste versjon