12.12.2017 - ENDRING: Utsendelse av påloggingsinformasjon

Vi har nå publisert større endringer på rutiner knyttet til utsendelse av påloggingsinformasjon som følger:

  • Samtlige rutiner i systemet som sender ut påloggingsinformasjon, genererer et nytt passord før utsendelse. Dette gjelder også rutinene "Glemt passord".
  • Funksjonalitet og rutine "Glemt passord" forbedret og endret grunnet produksjon av nytt passord før utsendelse av påloggingsinformasjon. Systemet logger alle hendelser knyttet til utsendelse av påloggingsinformasjon og vi vil følge med på hvordan nye rutiner fungerer.
  • Ny passord generator implementert for produksjon av sikre passord samtidig som de er rimelig brukervennlige.


Nytt skjermbilde for "Glemt passord"


image