11.12.2017 - BUGFIKS: Oppdatering av godkjente kostnader på detaljert kostnadsrapportering

Vi har fikset en feil relatert til detaljert kostnadsplan på anmodning om utbetaling som illustrert under:

  • Detaljert kostnadsrapportering på anmodning om utbetaling blir benyttet av INTERREG programmene. Vi ble gjort oppmerksom på en liten feil ang. oppdatering av godkjente kostnader under saksbehandling som ikke fremkom på anmodning om utbetaling. Dette er nå fikset og illustrert på bildet under.


image