14.12.2017 - ENDRING: Detaljert kostnadsplan m.m.

Følgende er publisert i denne versjon:

  • På anmodning om utbetaling med detaljert kostnadsplan, blir godkjente kostnader automatisk oppdatert inntil anmodning er sendt inn. De godkjente kostnadene blir redigert av saksbehandler hos forvalter.
  • Tilpasninger på anmodning om utbetaling for skjema Folkehelseprogrammet implementert.
  • Det er "ryddet" litt opp i startsidene for mindre "støy".


Detaljert beskrivelse av punkter ovenfor


Anmodning om utbetaling med detaljert kostnadsplan

Presiserer følgende ang logikk på hvilke anmodninger som blir automatisk oppdatert med evt endringer i godkjent kostnadsplan:

  • alle anmodninger som i dag er innsendt og låst => vil aldri bli oppdatert!
  • alle anmodninger som i dag aldri har vært innsendt => vil alltid bli oppdatert inntil de er sendt inn

På tidspunkt for innsendelse av anmodning blir et permanent flagg satt som forhindrer videre oppdatering av kostnader på "gamle" anmodninger.


imageFolkehelseprogrammet og valg av bankkontonummer

image