15.12.2017 - ENDRING: Oppdatering av godkjent kostnadsplan på anmodning

Følgende endringer er publisert i denne versjon:

  • Det er nå lagt inn rutiner som automatisk synkroniserer godkjent kostnadsplan innlagt under saksbehandling med kostnadsplan som vises på anmodning om utbetaling. 
  • Oppdatering skjer hver gang en anmodning som ikke er innsendt åpnes for redigering. Dette gjelder for både standard anmodning og anmodning med detaljert kostnadsplan.
  • Etter innsendelse vil en anmodning aldri mer bli automatisk synkronisert med godkjent kostnadsplan innlagt under saksbehandling.
  • Rutine håndterer endring av tittel og beløp på kostnader. Rutine håndterer også innlegging av nye kostnader og sletting av eksisterende.


Bildet under illustrerer sammenheng mellom godkjent kostnadsplan under saksbehandling og kostnadsplanene som vises på anmodning.


image