01.01.2018 - ENDRING: Forbedring av påloggingsrutiner for SSO funksjonalitet

Følgende endringer er publisert:

  • Forbedring av krypteringsrutiner for lagring av passord i database. Vi benytter nå SALT og HASH som umuliggjør å hente frem tidligere lagret passord. Passord ble tidligere kryptert før lagring men som da muliggjorde dekryptering av selve passordet.
  • Forbedret og utvidet påloggingsrutiner med SSO (SingleSignOn) funksjonalitet. Bla. blir nå bruker automatisk innlogget i systemet etter opprettelse av ny brukerprofil.
  • Forbedringer er implementert i "Veiviser for årsrapportering".  Denne er nå også klargjort for rapportering av 2017 data til KMD.
  • Diverse designmessige forbedringer på enkelte skjermbilder.


Annet

  • De nye påloggingsrutinene med SSO vil bli brukt for å kunne tilrettelegge flere innlogginger på ett og samme brukernavn. Mao vil bruker etter innlogging kunne med et klikk logge inn i andre relaterte bruker-roller. Dette vil bli tilsvarende som flere avtaler i nettbank. Denne funksjonalitet vil bli publisert tidlig 2018.