05.02.2018 - ENDRING: Nytt kategoriregime fra og med 2018

Følgende endringer publisert:


Mer informasjon illustrert på bildene vedlagt under