21.02.2018 - ENDRING: Viser navn på virksomhet/forvalter

Følgende endringer publisert:

  • For brukere med aktivert SSO (Single Sign On) viser vi nå også informasjon om navn på søker-/forvalter-rolle som illustrert under.
  • Dersom du har flere brukerprofiler på Regionalforvaltning og ønsker å benytte funksjonalitet illustrert ovenfor, må du ta personlig kontakt med support. Vi vil manuelt vurdere forespørsel i forhold til involverte brukerprofiler. Vi vil gi tilbakemelding på resultat av forespørsel i løpet av samme dag.