01.03.2018 - ENDRING: Utkantbutikker m.m.

Følgende endringer publisert i produksjon:

  • BUGFIKS: Ved kopiering av søknad var fylkesliste benyttet for valg av støtteordninger ikke oppdatert med den nye fylkeslisten. Dette er nå fikset.


  • ENDRING: På Nordland sitt skjema "Utkantbutikker" er det nå lagt inn nytt felt "Antall ansatte" som søker fyller ut som informasjon tilknyttet butikken. Verdi innlagt kan korrigeres under saksbehandling og fanen "KMD".