22.03.2018 - ENDRING: Nytt flettefelt Vedtakstype

Følgende endringer publisert:

  • Implementert nytt flettefelt "Vedtakstype" som kan benyttes i Word maler. Vedtakstype er aktivert for enkelte fylkeskommuner og identifiserer tilsagn som Administrativt eller Politisk. Valg settes under saksbehandling som illustrert under: