25.03.2018 - BUGFIKS: Søkefunksjonalitet ved opprettelse av søknad

Følgende feilretting er publisert:

  • Feil er rettet i søkerutine som benyttes ved opprettelse av søknad som illustrert på bildet under. Feil inntraff ved tekstsøk når valg "-- Alle fylker --" var angitt på valg av fylke.