05.06.2018 - ENDRING: Vedleggsinformasjon på søknadsskjema Møre og Romsdal

Følgende endringer publisert:

  • Vedleggsinformasjon kan defineres på nytt standardskjema for Møre- og Romsdal (se illustrasjon under).