16.05.2018 - ENDRING: Erklæring om habilitet

Følgende endringer er publisert som gjelder forvalter-rollen:

 • ny fane under saksbehandling for innlegging av "Erklæring om habilitet"
 • ny ledetekst på spesielle utvalg i tilsagnsregister, er nå endret til "Andre utvalg"
 • "Andre utvalg" vises nå uavhengig av valgte fane, tidligere ble dette utvalgte kun vist for tilsagnBeskrivelse funksjonalitet "Erklæring om habilitet"


Generell funksjon

 • Valgte saksbehandler på søknad/tilsagn kan digitalt bekrefte habilitet under saksbehandling bildet og fanen "Habilitet"

 • 3 felter lagres:

  • Avkrysning (Ja/Nei) som bekrefter habilitet

  • Tekstfelt med navn/signatur manuelt innlagt av saksbehandler

  • Automatisk oppdatert datofelt for tidspunkt av bekreftet erklæring

 • Egen fane under saksbehandling

 • Kommando knapp for lagring kun tilgjengelig for saksbehandler


Saksbehandler legger inn "Erklæring om habilitet"

 • Felter kun tilgjengelig for Saksbehandler på aktuell sak, mao. id på saksbehandler må være lik id på innlogget bruker

 • Saksbehandler avkrysser felt (1) og fyller inn navn/signatur i felt (2) og deretter lagrer dette med knapp (3) som illustrert under:

 • For saksbehandler vil det være mulig å redigere habilitets erklæring og evt også fjerne den ved å fjerne avkrysning (1) og deretter lagre (2) som illustrert under:


Innlagt "Erklæring om habilitet" synlig for alle med tilgang til saksbehandling

 • Informasjon om habilitet er synlig for alle som illustrert under:

 • Det er ikke mulig for andre enn saksbehandler å endre erklæring


Utrapportering av innlagte erklæringer

 • Innlagt filter på habilitet tilgjengelig for tilsagn som illustrert under:

 • Habilitets informasjon er inkludert i Excel rapport med detaljert informasjon

 • Alle 3 felter om habilitet inkludert i Excel rapport