04.06.2018 - ENDRING: Saksliste med vurdering

Følgende endring er publisert i forvalter-rollen:

  • Ny rapport i format PDF for bruk i saksbehandling tilgjengelig i Søknad-/tilsagnsregister med tittel "Saksliste med vurdering".

Beskrivelse rapport "Saksliste med vurdering"


Hensikt med rapport

Med mange søknader på en gitt støtteordning kan det være mye arbeid å produsere ett og ett word dokument med aktuell informasjon. Ny rapport samler basis informasjon om alle søknader på en ordning eller utvalg etter eget behov i ett PDF dokument. Dokumentet kan skrives ut og brukes som arbeidsnotat i forbindelse med behandling av de ulike søknadene.


Produsere rapport

Rapport er tilgjengelig fra PDF meny i søknad-/tilsagnsregister som illustrert under.


  • informasjon om samtlige søknader i aktivt utvalg blir inkludert i rapport, på bildet over inkluderes samtlige søknader tilknyttet en enkelt støtteordning (se pkt.1)


Eksempel rapport

Bildet under illustrerer innhold og design av rapport. I tillegg til basis informasjon om søknad inkluderes saksbehandler feltene Vurdering og Forslag til vedtak.