06.06.2018 - ENDRING: Sette støtteordning til Inaktiv

Følgende endring er publisert i forvalter-rollen:

  • Nytt felt på støtteordning "Aktiv støtteordning".Beskrivelse


Hensikt

For enkelte forvaltere er antall støtteordninger etter hvert rimelig stort. Det er derfor kommet ønske fra en forvalter om mulighet for å "rydde bort" gamle støtteordninger. Dette er nå mulig som beskrevet under ved å sette støtteordning til "Inaktiv".  


Sette status til "Inaktiv"


Støtteordningsregisteret

I støtteordningsregisteret er det lagt inn ny fane for filtrering av "Inaktive" støtteordninger. "Inaktive" støtteordninger vises kun under denne fanen. 


Viktig! Endring av dette feltet (Aktiv vs. Inaktiv) har ingen konsekvens for publisering og synlighet av støtteordningen. Effekten av å endre status til Inaktiv er kun synlig internt i forvalter-rollen.
Inaktive støtteordninger vises ikke i nedtrekksmenyer

Støtteordninger satt til Inaktiv blir ikke lenger vist i forskjellige nedtrekksmenyer tilgjengelig internt i forvalter-rollen. Dette gjelder på følgende skjermbilder:

  • Saksbehandling og nedtrekksmeny for valg av støtteordning
  • Søknad-/tilsagnsregister og nedtrekksmeny for å sette utvalg til en støtteordning
  • Opprette søknad/forenklet tilsagn og nedtrekksmeny for valg av støtteordning